Szülői beleegyező nyilatkozat - HHelgaNailArtAlulírott………………………………………………………........(szülő, törvényes képviselő neve )
…………………………………………………………………………….........(lakóhelye)
hozzájárulok, hogy 18 év alatti gyermekem
……………………………………………………...................(gyermek neve)
………………………………………………………..................( születési ideje )
műkörmöt készíttessen magának. A műköröm viselésével kapcsolatos felvilágosítást megkaptam és tudomásul vettem. Gyermekem műköröm építéséhez kapcsolódó kizáró okról vagy betegségről nem tudok.

Elérhetőségi telefonszámom:...........................................................

Kelt:................................................................................................


...................................................
aláírás

GDPR hozzájárulás: aláírásommal beleegyezek, hogy az adataimat HHeelgaNailArt (Horváth Helga) tárolja az abban lévő személyes adataimat harmadik fél részére ki nem adhatják, kérésemre bemutassák